Integritetspolicy

Inledning


Lundbergs Intressenter AB (Lundbergs) skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Vi har därför tagit fram riktlinjer som förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Dessa riktlinjer kan ändras när som helst, så se till att alltid kontrollera vad som gäller. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på lundbergsvaskor.se.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?


Lundbergs är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och för att din information behandlas korrekt i enlighet med gällande lag. Andra företag inom Lundbergs Group, det vill säga Lundbergs Intressenter AB kan dock också behandla dina personuppgifter i enlighet med dessa integritetsregler.


Var lagras min information? 


Personuppgifterna som samlas in kommer att lagras inom Europa och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs till följd av en lagstadgad skyldighet. Lundbergs kan också överföra din personliga information till en tredje part i situationer som anges nedan i denna integritetspolicy.


Vilken personlig information samlas in?


Vi samlar in och lagrar den information om dig som du lämnar till oss, såsom namn, adress, kön, födelsedatum, intressen, e-postadress, mobilnummer samt information om hur du kommer att bli kontaktad av oss (via e-post och/eller SMS).


Vi samlar även in information vid köp och besök på vår hemsida, såsom elektronisk identitet, information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet samt eventuella returer. Om du deltar i ett event eller kontaktar oss samlar vi även in dina personuppgifter i detta sammanhang. 


Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:


 • Kontrollera ålder vid köp online (18 år).
 • För att kunna bekräfta din identitet. 
 • Behandla dina beställningar och returer.
 • Kontakta dig med avisering om leverans eller om problem uppstår angående
  leverans av dina produkter.
 • Kontakta dig när din beställning kan hämtas.
 • Svara på dina frågor via e-post eller kundtjänst.
 • Analys och segmentering i riktade kampanjer.
 • Spridning av allmän information och riktade kampanjer
  (via e-post, SMS eller sociala medier).
 • Informera om evenemang.
 • Inbjudan till event.
 • Skicka omröstningar som ger dig möjlighet att påverka våra
  erbjudanden och tjänster.
 • Testa och förbättra våra system, prestanda för tjänster.
 • Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster.
 • För att du ska kunna delta i våra tävlingar. 

Lagringstid


Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges ovan eller så länge vi enigt lag är skyldiga att lagra dina personuppgifter. Efter detta kommer din information att raderas. Fakturor lagras enligt bokföringslagen och kundklubbsinformation i 36 månader efter senaste aktivitet.


Vilka rättigheter har du?


Du kan när som helst återkalla eller ändra det samtycke du har givit eller välja bort annonsering från lundbergsvaskor.se genom att kontakta kundtjänst eller via länken i de e-postmeddelanden du får.


Du har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter som lagras hos oss, syftet med behandlingen av dessa personuppgifter samt information om varifrån dessa personuppgifter hämtas. Begäran om att få sådan information måste vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst på adressen nedan.


Om du anser att de personuppgifter Lundbergs behandlar är felaktiga eller att de har behandlats i strid med tillämplig lag, har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst.


Vi kan avslå din begäran om radering om det finns rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att ta bort viss information omedelbart (t.ex. bokföringslagen). Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk. Lundbergs är i vissa fall skyldigt enligt lag, och kan även i andra fall om Lundbergs har en sådan rätt enligt lagen, behandla dina personuppgifter trots att du har skickat en begäran om att dessa ska tas bort.


Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att den behandling vi utför begränsas. Du kan även motsätta dig behandling av dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning, dvs en avvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet.


Du har rätt att kräva att den information som gäller dig överförs till ett annat integritetsombud. En förutsättning för detta är att överlåtelsen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.


Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 


Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut till tredje part om detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, t.ex. till leverantörer för att hantera leverans av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av erbjudanden. I de länder där detta är möjligt kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till tredje part i syfte att uppdatera ditt namn och din adress via folkbokföringen eller andra offentliga register.


De företag vi använder är kontrakterade av oss, och de får endast använda den personliga information som görs tillgänglig för dem, i enlighet med våra instruktioner. Vi är juridiskt ansvariga för den behandling som sker i våra tjänsteföretag.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Lundbergs vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att säkerställa att din personliga information inte manipuleras, förloras eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


Alla transaktioner som genomförs via webbplatsen där din personliga information används, krypteras med SSL (Secure Socket Layer). Sociala plugins externa länkar

På lundbergsvaskor.se kan det finnas länkar till externa hemsidor. Dessa omfattas inte av dessa riktlinjer. Lundbergs tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser som är länkade till lundbergsvaskor.se.


När det gäller bilder från Instagram som du taggar med några av Lundbergs hashtags (som Lundbergs publicerar på sin hemsida och på sociala medier då och då), kommer dessa bilder att granskas och godkännas innan de publiceras på vår hemsida. Genom att tagga en bild i enlighet med instruktionerna som finns på webbplatsen godkänner du att Lundbergs publicerar dina bilder i våra kanaler.


Kontakt


Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill flytta dina uppgifter, vänligen kontakta kundservice@lundbergsvaskor.se. När det gäller behandling av personuppgifter kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se/, som är tillsynsmyndighet för denna behandling.


Besöksadress

Lundbergs Handskar & Väskor AB

Västra Mårtensgatan 1

223 51 LUND 


Kundservice: kundservice@lundbergsvaskor.se

Personlig information: kundservice@lundbergsvaskor.se

Telefon: 046-211 60 30

Org.nr: 559232–4858 


Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när kassan är laddad, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egna dataskyddspolicy.